Sprzedaż zagraniczna

Sprzedaż zagraniczna to dział, który zajmuje się budowaniem pozycji i pozytywnego wizerunku firmy poza granicami kraju. Planuje, przygotowuje i nadzoruje działania na zewnętrznych rynkach. W swoich zadaniach ściśle współpracuje i korzysta z wiedzy innych oddziałów firmy np. z działu zakupów, marketingu czy obsługi klienta. W skład działu wchodzą osoby o zdolnościach językowych posługujące się przede wszystkim językiem angielskim, ale także niemieckim, hiszpańskim, francuskim czy włoskim. Razem członkowie zespołu posiadają szerokie doświadczenie w wielu dziedzinach.

Firma otwarta jest także na pracowników spoza naszego kraju. Od wielu lat ściśle współpracuje z międzynarodową organizacją studencką AISEC, która umożliwia odbywanie praktyk zagranicznych w firmach dających możliwość zdobywania doświadczenia w zakresie marketingu oraz administracji. Współpraca z zagranicznymi praktykantami daje nam unikalną przewagę w postaci wewnętrznej wiedzy o specyfice danego rynku. 

Arrow Arrow