Zarząd

Najwyższe stanowiska w hierarchii firmy. Prezes zarządu  – Pan Andrzej Ciulkin reprezentuje spółkę i prowadzi jej sprawy. Dba o jej ciągły rozwój, nadzoruje finanse. Podlegają mu dyrektorzy poszczególnych działów. Pan Jan Ciulkin reprezentuje przedsiębiorstwo w zakresie wszystkich czynności administracyjnych, które są związane z jego prowadzeniem. Reprezentuje firmę w kontaktach z urzędami i innymi instytucjami.

Skład:

Andrzej Ciulkin – Prezes zarządu
Joanna Irena Tiszczenko – Ciulkin – Prokurent samoistny
Jan Ciulkin – Prokurent samoistny

 

Arrow Arrow