Top management

Top management dba o spójny rozwój firmy jako całości. Główne zadania Dyrektora zarządzającego koncentrują się przede wszystkim na podejmowaniu i komunikowaniu decyzji dotyczących strategicznego rozwoju organizacji.

 

Arrow Arrow