Logistyka

Celem działu logistyka jest podnoszenie efektywności gospodarki magazynowej. Jego główne zadania są skoncentrowane na kontroli procesów logistycznych związanych z przyjęciem, magazynowaniem, kompletowaniem i dystrybucją towarów. Jednocześnie dział jest odpowiedzialny za projektowanie, oraz wdrażanie nowych funkcjonalności do wykorzystywanej platformy ERP.

 

Arrow Arrow