Dział IT

Dział IT firmy tworzą wyłącznie wykwalifikowani specjaliści w zakresie systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz baz danych. Jego głównym zadaniem jest nadzór nad wykorzystywanym oprogramowaniem. Dział jest także odpowiedzialny za rozwój systemów oraz infrastruktury informatycznej. 

Szczegółowe zadania:

– dostarczanie rozwiązań technicznych zapewniających sprawne funkcjonowanie sklepów oraz wspierających działalność biznesową firmy,
– tworzenie własnego, autorskiego oprogramowania, często z wykorzystaniem usług udostępnionych przez inne firmy, na użytek wewnętrzny,
– rozwijanie, udoskonalanie oraz naprawa stworzonego oprogramowania,
– instalacje nowego oprogramowania i wsparcie techniczne dla użytkowników przy problemach z systemem i jego konfiguracją,
– nadzór nad licencjami,
– nadzór nad sprzętem komputerowym oraz przeprowadzanie jego modernizacji,
– usuwanie ewentualnych awarii,
– stałe podnoszenie kwalifikacji.

 

 

 

Arrow Arrow